top of page
bolestanadeje.jpeg

Bolest a naděje

Jiří Němec

Deset esejů o osobním zrání. Výbor Bolest a naděje obsahuje eseje z pomezí přírodních a společenských věd, osvětlující z různých hledisek otázky, které si bude člověk vždy znovu klást. Pochopení místa bolesti, viny, rodinných konfliktů a zejména nemoci v lidském životě je ovšem neodlučitelné od celkového osobního zrání, jehož mnohostrannost nelze vyčerpat v několika esejích. Ty mohou pouze naznačit některá možná východiska při řešení těchto situací. Kritický čtenář sám už si ověří nosnost zde zpracovaných pojetí - nikoli hotových návodů, ale spíše podnětů k přemýšlení a k tvorbě odpovědného lidského života. Vybral, uspořádal, předmluvu a komentář napsal Jiří Němec.

Obsahuje: V. E. von Gebsattel: Filoktétův luk.-Myšlenky k personální antropologii ; V. E. von Gebsattel: Pomoc v nouzi. O podstatě duševní pomoci; V. E. von Gebsattel: Poruchy životního dění a časového prožívání ; R. Guardini: Sigmund Freud a hlubší poznání člověka ; V. v. Weizsäcker: Čtyři přednášky o zásadách psychagogie se zřetelem k jejím biologickým a ontologickým základům ; M. Buber: Vina a pocit viny ; F. J. J. Buytendijk: Zvláštní biologické postavení člověka ; F. J. J. Buytendijk: Osobní odpověď na bolest ; H. Plügge: O naději ; P. Theilhard de Chardin: Smysl a pozitivní hodnota utrpení.

header.jpg
bottom of page