top of page

Myšlení v souvislostech – lék proti dezinformacím

 

Vytváříme platformu rozvíjející smysl pro kritické myšlení a pro reflexi, díky níž můžeme lépe porozumět přítomné situaci a hledat cesty do budoucnosti.

Naše činnost je financovaná z darů lidí, kteří se spolu s námi snaží "porozumět a hledat". Vážíme si každé podpory a děkujeme za ni!

Číslo účtu Nadačního fondu WebDialog je: 287004999/0300

Všem dárcům vystavíme potvrzení o daru, a budou si tak moci svůj dar odečíst z daňového základu daně z příjmu.

Děkujeme za zvážení.
bf.jpg
Bob Fliedr, manažer NF WebDialog

Jako novinář prošel Lidovými novinami, Českou televizí a časopisem Týden. V letech 2016 až 2017 byl ředitelem Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku, před tím manažerem komunikace v Nadačním fondu proti korupci. Vystudoval Stavební fakultu ČVUT v Praze a Institut žurnalistiky Roberta Schumana v Bruselu. Je autorem několika knih. Věnuje se také tvorbě pro děti, se svým dětským sborem vydal několik CD s autorskými písněmi.

1_Zak.jpg
Milan Žák, předseda správní rady NF WebDialog

Rektor Vysoké školy ekonomie a managementu a ředitel jejího výzkumného pracoviště Centra ekonomických studií. Věnuje se politicko-ekonomickým aspektům ekonomického vývoje, zejména oblastem zahrnujícím vliv zájmových skupin na rozhodování, problematice korupce, kvality správy a institucionálním charakteristikám růstové výkonnosti a účinnosti hospodářské politiky. Je členem správní rady Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.

Luboš Krbec.jpg
Lubomír Krbec, zakladatel NF WebDialog

Manažer v nadačním sektoru a iniciátor Programu WebDialog. V 90. letech založil a vedl Komunitní nadaci Euroregionu Labe. Podílel se na spolupráci českých a amerických nadací na podporu komunitních projektů v ČR. Záměr hlubšího myšlenkového zakotvení nadační činnosti jej vedl k založení Nadačního fondu Martina Bubera v roce 2004, jehož odkaz a program se promítá do činnosti NF WebDialog a jeho Dialogického společenství.

Kateřina.jpg
Kateřina Vyhnánková, členka Dialogického společenství

Od svého studia historie a lingvistiky na Univerzitě Karlově působí v oblasti vzdělávání a mezioborového dialogu. Dvacet let se podílí na vývoji a realizaci různých programů k rozvoji vzdělanosti, přes deset let je spojena i s programem WebDialog. Je předsedkyní spolku Reditus a členkou vedení Institutu kritického myšlení, který propojuje lidi z univerzitní a neziskové sféry.

barta_edited.jpg
Jiří Bárta, místopředseda správní rady NF WebDialog

Spoluzakladatel Nadace Via, jež v ČR již od roku 1997 „otevírá cesty k umění žít spolu a umění darovat“. Vystudoval systémové inženýrství na Stavební fakultě ČVUT a řízení neziskových organizací na Carnegie Mellon University, Pittsburgh. Rozvoji filantropie se věnoval během svého působení v Nadaci Via a dnes mu pomáhá jako člen správní rady Nadačního fondu Via Clarita.  Je konzultant „major donor“ fundraisingových kampaní.

nemec_edited.jpg
Václav Němec, člen Dialogického společenství

Docent filosofie na Filozofické fakultě UK a vědecký pracovník ve Filosofickém ústavu AV ČR v Praze. Věnuje se zejména antické a středověké filosofii, filosofii 20. století, filosofii práva a politické filosofii. Je autorem odborných publikací z oblasti antické a středověké filosofie i populárních knih o české politice. Překládá filosofickou literaturu z němčiny (např. Hannah Arendtová, Karl Jaspers, Martin Heidegger). Angažoval se v několika občanských iniciativách, např. Pražské fórum a Vraťte nám stát!.

sedlacek_edited.jpg
Tomáš Sedláček, člen správní rady NF WebDialog

Hlavní makroekonomický stratég ČSOB. Autor filozoficko-ekonomické knihy Ekonomie dobra a zla, která byla přeložena do 21 jazyků. Předseda dozorčí rady Vize 97. Přednáší ekonomii a dějiny ekonomických teorií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Působil jako poradce prezidenta Václava Havla. Byl zařazen do prestižního žebříčku mezi 100 nejvlivnějších myslitelů planety (Top 100 Thought Leaders, GDI).

karel-skacha.jpg
Karel Škácha, místopředseda správní rady NF WebDialog

Po studiích religionistiky, politologie a mezinárodních vztahů krátce působil jako televizní redaktor, a pak se dostal skrze práci v Evropském parlamentu k dotačním titulům EU. Odtud nebyla dlouhá cesta do Nadačního fondu proti korupci, kde je nyní ředitelem. Je také třetím spolutvůrcem fundraisingové akce Network for Good, kde působí jako místopředseda správní rady.

Linda.jpg
Linda Majerová, revizorka NF WebDialog

Vystudovala mezinárodní teritoriální studia na Fakultě sociálních věd UK. Má pracovní zkušenosti jak z akademického světa, veřejného i soukromého, tak i světa nadačního. Působila jako projektová manažerka v Nadačním fondu proti korupci a Nadačním fondu Neuron. V současnosti dělí svůj pracovní čas mezi neziskovou a komerční sféru v Datlab Institutu/Datlabu.

header.jpg
bottom of page