Naším cílem je oslovit zejména mladé lidi, kteří sami vyhledávají složitější informace - neb skutečnost nemusí být taková, jak ji vidíme na povrchu – a kteří se chtějí naučit je zpracovat, kriticky myslet a reflektovat své myšlení. Tváří v tvář hodnotové krizi západní společnost je třeba klást si i nejobecnější otázky po povaze člověka a skutečnosti, a rovněž překračovat hranice jednotlivých specializací, tj. vést interdisciplinární dialog.
Výsledkem sledování tohoto portálu by měla být schopnost mladých lidí vést skutečný dialog s lidmi a odborníky z Dialogického společenství projektu WebDialog, mezi které patří například Milan Žák (rektor VŠEM), Václav Němec (filosof, pedagog FF UK), Petr Jíra (filosof), Jiří Bárta (spolu-zakladatel Nadace Via) či Tomáš Sedláček (ekonom).
Portál WebDialog.cz vznikl za podpory Nadačního fondu WebDialog v roce 2018. Tento portál je jednou z částí projektu WebDialog.
1_Zak.jpg
Milan Žák, rektor VŠEM
nemec_edited.jpg
Václav Němec, filosof, pedagog FF UK

Milan Žák je rektorem Vysoké školy ekonomie a managementu, a ředitelem jejího výzkumného pracoviště Centra ekonomických studií. Zabývá se institucionálními aspekty ekonomie a obecnou hospodářskou politikou. Jako pedagog působí i v doktorských programech ESF Masarykovy univerzity a na IES University Karlovy. Dlouhodobě se věnuje politicko-ekonomickým aspektům ekonomického vývoje, zejména oblastem zahrnujícím vliv zájmových skupin na rozhodování a účinnosti hospodářské politiky. Je členem správní rady Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových a místopředsedou rady jejího Národohospodářského ústavu. V Programu WebDialog je účastníkem Dialogického společenství a předsedou správní rady Nadačního fondu WebDialog.

Václav Němec je docentem filosofie na Filosofické fakultě UK a vědeckým pracovníkem ve Filosofickém ústavu AV ČR v Praze. Věnuje se zejména antické a středověké filosofii, filosofii 20. století, filosofii práva a politické filosofii. Je autorem řady odborných publikací z oblasti antické a středověké filozofie, např. knih Marius Victorinus, O soupodstatnosti Trojice (Praha 2006) nebo Anonymní komentář k Platónovu „Parmenidovi“ (Praha 2009). Své filozofické úvahy a komentáře k české politice publikoval v knihách Apoštol svobody a dotěrná monstra. Filozofické glosy k české politice (Praha 2007) a Hradní pan Brouček a jiná monstra (Praha 2017). Překládá filozofickou literaturu z němčiny (např. Hannah Arendtová, Karl Jaspers, Endre von Ivánka). Angažoval se v několika občanských iniciativách (např. Pražské fórum, Vraťte nám stát!). V Programu WebDialog je účastníkem Dialogického společenství a předsedou redakční rady portálu rozmluvy.cz.

barta_edited.jpg
Jiří Bárta, spolu-zakladatel Nadace Via
sedlacek_edited.jpg
Tomáš Sedláček, ekonom

Jiří Bárta dva roky pracoval jako konzultant v poradenské firmě CS-Project, od roku 1997 se věnuje naplno práci v Nadaci Via, která v Česku „otevírá cesty k umění žít spolu a umění darovat“. Vystudoval systémové inženýrství na Stavební fakultě ČVUT a také řízení neziskových organizací na Carnegie Mellon University v Pittsburghu. A byl to jeho pobyt v USA, který mu názorně ukázal, jak velkou silou může být filantropie. Jejímu rozvoji se věnuje jak v Nadaci Via, tak také z pozice člena správní rady Nadačního fondu Via Clarita. V Programu WebDialog je účastníkem Dialogického společenství a místopředsedou správní rady Nadačního fondu WebDialog.

Tomáš Sedláček je autorem filozoficko-ekonomické knihy Ekonomie dobra a zla, která byla přeložena do 21 jazyků. Byl zařazen do prestižního žebříčku mezi 100 nejvlivnějších myslitelů planety (Top 100 Thought Leaders, GDI). Dále je členem několika mezinárodních i českých 2 organizací, mj. předsedou dozorčí rady Vize 97 a programové rady nadace Forum 2000. Byl členem Světového ekonomického fóra zasedajícího v Davosu, dále poradního týmu předsedy Evropské komise založené E. Barrosou a také dlouhodobým členem Národní ekonomické rady vlády (NERV). V současné době působí jako hlavní makroekonomický stratég ČSOB. Přednáší filozofii a ekonomii na Karlově univerzitě. V Programu WebDialog je účastníkem Dialogického společenství a členem správní rady Nadačního fondu WebDialog.

karel-skacha.jpg
Karel Škácha, ředitel Nadačního fondu proti korupci
Johana_Bratska.jpg
Johana Bratská

bratska@webdialog.cz | Telefon: +420 774 839 681

Po studiích religionistiky, politologie a mezinárodních vztahů krátce působil jako televizní redaktor a pak se dostal skrze práci v Evropském parlamentu k dotačním titulům EU. Odtud nebyla dlouhá cesta do Nadačního fondu proti korupci, kde je nyní ředitelem. Je dobrým příkladem, co znamená velmi aktuální potřeba „zduchovnění managementu“, alespoň v akademickém a nadačním světě. Karel je třetím spolutvůrcem fundraisingové akce NFW, kde působí jako místopředseda správní rady.

Johana Bratská vystudovala francouzskou filologii na FF UK v Praze. Zahraniční studijní zkušenosti získala v rámci programu Erasmus na Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 ve Francii a v rámci stipendijního programu na Université de Montréal v Kanadě. Přes tři roky působila v Evropském parlamentu v Bruselu na pozici asistentky europoslance, kde byla zodpovědná za vedení kanceláře a za agendu výboru pro kulturu a vzdělávání. Dlouhodobě se zaměřuje na vzdělávání a mobilitu mladých lidí. Nyní se věnuje redakci portálu webdialog.cz.

„Svoboda (..) není omezena zvnějšku a nezávisle na mně. Jsem to já sám, kdo omezuje svoji svobodu kvůli druhému. Jsem to já, který kvůli druhému chci a rozhoduji se, že to či ono nebudu chtít.“
                                                                – Václav Němec, Co je svoboda, 2017