Screenshot 2019-08-29 at 08.44.54.png

Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti

Ladislav Hejdánek

Pokus o průhledy do nečekaných problémů myšlení, jež se neomezuje na skutečnosti, které jen ”jsou”.

„Svoboda (..) není omezena zvnějšku a nezávisle na mně. Jsem to já sám, kdo omezuje svoji svobodu kvůli druhému. Jsem to já, který kvůli druhému chci a rozhoduji se, že to či ono nebudu chtít.“
                                                                – Václav Němec, Co je svoboda, 2017