zivotpravda.jpg

Život, pravda, symbol

Paul Ricoeur

Výbor z kratších studií nejvýznamějšího francouzského filosofa konce dvacátého století. Přeložil Miloš Rejchrt.

„Svoboda (..) není omezena zvnějšku a nezávisle na mně. Jsem to já sám, kdo omezuje svoji svobodu kvůli druhému. Jsem to já, který kvůli druhému chci a rozhoduji se, že to či ono nebudu chtít.“
                                                                – Václav Němec, Co je svoboda, 2017