st 19. 2. | Filozofická fakulta UK

Filosofický průvodce současným světem

Přednáška se koná v letním semestru od 19.2. do 13.5. každou středu ve 14.10-15.40 ve velké aule (131) Filozofické fakulty, nám. Jana Palacha 2.
Zakázat přihlašování
Filosofický průvodce současným světem

Čas a místo

19. 2. 2020 14:10 – 13. 5. 2020 15:40
Filozofická fakulta UK, 2, nám. J. Palacha 1, Josefov, 110 00 Praha-Praha 1, Česko

O události

Přednášky přibližují filosofické myšlení na příkladu řešení konkrétních filosofických otázek a ukazují, jak filosofie tematizuje a objasňuje fenomény, s nimiž se setkáváme v současném světě. Cílem kursu je tak mimo jiné ukázat, jak se filosofické myšlení vztahuje k našemu každodennímu životu a jak může napomoci k naší orientaci ve světě. Kurs zároveň umožňuje seznámení s myšlenkami a texty řady významných myslitelů dvacátého století. Na pořadu budou např. témata: Co je politické jednání a veřejný prostor? Co je demokracie, jaké jsou její základní principy a instituce?  Lidská práva a jejich filosofické zdůvodnění. Co je kapitalismus? Vztah demokracie a kapitalismu. Co je ideologie? Rozpad zdravého rozumu, fenomén masového šílenství a totalitarismus. Co je populismus a jaké jsou jeho příčiny?

 

Od 19.2. do 13.5. každou středu ve 14.10-15.40 ve velké aule (131) Filozofické fakulty, nám. Jana Palacha 2.

Seznamte se s filosofem Václavem Němcem: https://www.youtube.com/watch?v=bGfsmh0a93o

„Svoboda (..) není omezena zvnějšku a nezávisle na mně. Jsem to já sám, kdo omezuje svoji svobodu kvůli druhému. Jsem to já, který kvůli druhému chci a rozhoduji se, že to či ono nebudu chtít.“
                                                                – Václav Němec, Co je svoboda, 2017