top of page

pá 11. 6.

|

Tisá

Symposium integrovaného rozvoje obce 2021: Kdo jsme, kam jdeme a co pro to máme udělat?

Tři cesty integrovaného rozvoje obce – příběhy a zkušenosti tří modelových obcí v rámci projektu „IKM Communitas“.

Událost již proběhla.
Zpět na úvodní stránku.
Symposium integrovaného rozvoje obce 2021: Kdo jsme, kam jdeme a co pro to máme udělat?
Symposium integrovaného rozvoje obce 2021: Kdo jsme, kam jdeme a co pro to máme udělat?

Čas a místo

11. 6. 2021 8:00 – 12. 6. 2021 16:00

Tisá

O události

Tři cesty integrovaného rozvoje obce – příběhy a zkušenosti tří modelových obcí v rámci

projektu „IKM Communitas“, který je financován z programu OPZ/MPSV (2019 až 2022) a na

kterém spolupracujeme prostřednictvím našeho Institutu kritického myšlení s Fakultou sociálně

ekonomickou Univerzity J. E. Purkyně a s Ústeckým krajem v rámci společného Programu

integrovaného rozvoje obce.

O události

Integrovaný rozvoj obce představuje celostní přístup ke skutečnosti, kdy na jedné straně obec

usiluje o rozvojový program, který by zahrnoval všechny vnějšně stanovitelné problémy i vize

pro celkový rozvoj, a na druhé straně zahrnuje také vytváření podmínek pro jeho kvalitní

uskutečňování, které se týkají zejména mezilidských vztahů. Vztahy, dialog a komunikace tak

nejsou jen pouhým prostředkem při vytváření rozvojového programu obce (tedy prostředkem

pro schválení programu), ale sám jejich rozvoj se stává relevantním cílem. Neboť je třeba

akcentovat východisko, že obec je především útvarem sociálním a od kvality vztahů mezi lidmi a

jejich vztahu k tomu, co je jim společné a jak zodpovídají za to budoucí, se teprve odvíjí jejich

úsilí o životní prostor, jeho uspořádání a estetiku, bezpečnost, infrastrukturu, ekonomiku apod.

Pokud lidé v obci žijí v opravdovém lidském společenství, mají respekt k vyšším hodnotám

vzájemnosti a jsou otevřeni tomu, co je vnitřně spojuje, a zároveň hledají společnou vizi do

budoucnosti a celostní přístup k rozvoji obce, pak tvoří komunitu. Komunita je dění, je to

událost, ve které se neustále vyvažuje to, co je vnitřní a těžko uchopitelné, jako je zejména

kvalita lidských vztahů a kulturní úroveň obce, a to, co je vnější, co lze plánovat a organizovat,

zejména pak efektivita sociálního systému, infrastruktura a ekonomický rozvoj obce. Pokud obec

tvoří komunitu, pak je schopna bránit se nepravostem, uskutečňovat integrovaný rozvoj a

vytvářet spravedlivou a kultivovanou společnost a prostředí pro kvalitní udržitelný život.

Panelisté dvoudenního programu:

Petr Jíra, filosof a konzultant projektu, IKM na FSE UJEP

Martin Kolmistr, MMR

Jaroslav Koutský, regionalista a předchozí děkan FSE UJEP 

Tomáš Kratochvíl, starosta obce Tisá

Lubomír Krbec, konzultant projektu, Nadační fond Martina Bubera

Jan Kroupa, evaluátor projektu, České centrum fundraisingu

Ondřej Moc, děkan FSE UJEP

Markéta Pěchoučková, MPSV

Iveta Rabasová Houfová, starostka obce Blatno

Jiří Řehák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje

Alžběta Říhová, manažerka projektu, IKM na FSE UJEP

Markéta Vaňáčová, starostka obce Velké Chvojno

Kateřina Vyhnánková, vedoucí projektu, Institut kritického myšlení 

Milan Žák, ekonom, rektor VŠEM a předseda správní rady Nadačního fondu WebDialog

Sdílet událost

header.jpg
bottom of page