top of page
Platónova_Obrana_Sókrata_Jakub_Jinek_.

Platónova Obrana Sókrata

Jakub Jinek (vyd.)

Kolektivní monografie se systematicky věnuje hlavním filosofickým problémům Platónovy Obrany, zejména péči o duši, povaze moudrosti a vědění a vztahu filosofa k náboženství, smrti a k obci. Zvláštní pozornost je věnována dramaturgickým kulisám, tedy situaci na soudu, a jedinečné postavě Sókratově.

header.jpg
bottom of page