top of page
big_k-filosofii-nadeje-218712_edited.jpg

K filosofii naděje

Gabriel Marcel

Ve svazku jsou obsaženy čtyři přednášky, z nichž dvě pocházejí z roku 1933 a zbylé byly prosloveny v létech 1941 a 1942. Mají meditativní, básnicky laděný charakter ... 

nemec_edited.jpg

Václav Němec

DOPORUČUJE

bolestanadeje.jpeg

Bolest a naděje

Jiří Němec

Deset esejů o osobním zrání. Výbor Bolest a naděje obsahuje eseje z pomezí přírodních a společenských věd, osvětlující z různých hledisek otázky, které si bude člověk ...

nemec_edited.jpg

Václav Němec

DOPORUČUJE

uvoddofilosofie.jpg

Úvod do filosofie

Karl Jaspers

Autor se v jednom z nejúspěšnějších "úvodů" zabývá počátky filosofie a postojem filosofů k otázce boha, smrti, svobody, světa a dějin, vědy a víry. Přeložil Aleš Havlíček ...

nemec_edited.jpg

Václav Němec

DOPORUČUJE

zivotpravda.jpg

Život, pravda, symbol

Paul Ricoeur

Výbor z kratších studií nejvýznamějšího francouzského filosofa konce dvacátého století. Přeložil Miloš Rejchrt.

nemec_edited.jpg

Václav Němec

DOPORUČUJE

Martin_Buber_Ja_a_Ty.jpg

Já a Ty

Martin Buber

Nejslavnější kniha Martina Bubera, Já a Ty z roku 1923, je jedinečným příspěvkem k filozofii dialogu. Buber zde rozlišuje dvě základní nastavení, jež charakterizuje výrazy „Já–Ty“...

nemec_edited.jpg

Václav Němec

DOPORUČUJE

moralka_book.png

Morálka lidské mysli

Jonathan Haidt

"Svědomitě jsem se snažil neposmívat se lidskému konání, neplakat nad ním ani si je neošklivit, nýbrž je pochopit". Tímto citátem Spinozy z Tractatus Politicus (1676) otevírá Jonathan ...

barta_edited.jpg

Jiří Bárta

DOPORUČUJE

uvoddofilosofovani.jpg

Úvod do filosofování

Ladislav Hejdánek

Kniha je nejen úvodem do filosofování a filosofie, ale zároveň úvodem do myšlení Ladislava Hejdánka. Autor ve dvanácti sešitech dělených do krátkých a přehledných kapitol ... 

nemec_edited.jpg

Václav Němec

DOPORUČUJE

totalita.jpg

Totalita a nekonečno

Emmanuel Lévinas

Východiskem Lévinasova myšlení je Husserlova fenomenologie a Heideggerova ontologie, s nimiž vede polemnický dialog. Kriticky se staví proti chápání dějin, společnosti ...

nemec_edited.jpg

Václav Němec

DOPORUČUJE

mezni_situace_upd.jpg

Mezní situace

Karl Jaspers

Třísvazková kniha Karla Jasperse Philosophie představuje zásadní dílo tohoto německého filosofa. Právě v tomto díle, které vyšlo v roce 1932, Jaspers poprvé podrobně ...

nemec_edited.jpg

Václav Němec

DOPORUČUJE

zkusenostsmrti.jpg

Zkušenost smrti

Paul Ludwig Landsberg

Německý filosof P. L. Landsberg (1901–1944), žák a pokračovatel Maxe Schelera a profesor na univerzitě v Bonnu, byl jedním z prvních, kdo rozpoznal ...

nemec_edited.jpg

Václav Němec

DOPORUČUJE

Screenshot 2019-08-29 at 08.44.54.png

Nepředmětnost v myšlení

Ladislav Hejdánek

Pokus o průhledy do nečekaných problémů myšlení, jež se neomezuje na skutečnosti, které jen ”jsou”.

nemec_edited.jpg

Václav Němec

DOPORUČUJE

header.jpg
bottom of page